Dąsy

Dąsy
potem pląsy
a na końcu policzkowe pąsy
bywa końcem nagłych dąsów
bukiet kwiatów pąsowych
rozścielając łoże pląsów
Przyjmiesz słowa pąsowe, zanim pląsy uspokoją dąsy?