Rekolekcje „W duchu i w prawdzie”

1. Dla „oczekujących na życiowego partnera” w dniach od 7 do 9 września 2012 r.

    (we współpracy z Domem Tolerancji i Kultury w Lasowicach Małych)

    „Kobietą i mężczyzną stworzył ich”

    Zakwaterowanie w Domu Tolerancji i Kultury w L. M. (pokoje kilkuosobowe)

– 180 zł/osoba

    Dla zainteresowanych zakwaterowanie w hotelu (pokoje jednoosobowe) – 280 zł/osoba

    Kontakt: ks. Marek Uglorz –  mju@escobb.com.pl ; 660783510

                      ks. Ryszard Pieron – pieron@escobb.com.pl; 774148214

2. Dla rodzin w dniach od 21 do 23 września 2012 r.

    (we współpracy ze wspólnotą ewangelickich rodzin „Betania”)

   „Jezus w rodzinie”

    Zakwaterowanie w domu rekolekcyjno-wypoczynkowym „Betania”

    w Bielsku-Białej (Wapienica) – 180 zł/osoba.

    Cena niższa dla osób, które nie korzystają z noclegów.

    Kontakt: ks. Marek Uglorz – mju@escobb.com.pl; 660783510

3. Dla pastorskich małżeństw w dniach od 5 do 7 października 2012 r.

    „Kobietą i mężczyzną stworzył ich”

    Zakwaterowanie w domu rekolekcyjno-wypoczynkowym „Betania”

    w Bielsku-Białej (Wapienica) – 180 zł/osoba

    Kontakt: ks. Marek Uglorz – mju@escobb.com.pl; 660783510

4. Rekolekcje terapeutyczne dla zmagających się z niskim poczuciem wartości

   w dniach od 2 do 4 listopada 2012 r.

   „Moc w słabości”

    Zakwaterowanie w domu rekolekcyjno-wypoczynkowym „Betania”

    w Bielsku-Białej (Wapienica) – 180 zł/osoba

    Kontakt: ks. Marek Uglorz – mju@escobb.com.pl, 660783510

5. Dla księży i katechetów w dniach od 23 do 25 listopada 2012 r.

   „Cisza wspaniałą ceremonią”

    Zakwaterowanie w domu rekolekcyjno-wypoczynkowym „Betania”

    w Bielsku-Białej (Wapienica) – 180 zł/osoba

    bądź w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym „Beskidzka Oaza” w Pisku koło

    Jabłonkowa (Republika Czeska) – 190 zł/osoba

    Kontakt: ks. Marek Uglorz – mju@escobb.com.pl; 660783510

6. Rekolekcje terapeutyczne dla zmagających się z lękiem

    w dniach od 18 do 20 stycznia 2013 r.

   „Nie bój się”

    Zakwaterowanie w domu rekolekcyjno-wypoczynkowym „Betania”

    w Bielsku-Białej (Wapienica) – 180 zł/osoba

    bądź w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym „Beskidzka Oaza” w Pisku koło

    Jabłonkowa (Republika Czeska) – 190 zł/osoba

    Kontakt: ks. Marek Uglorz – mju@escobb.com.pl; 660783510

7. Rekolekcje biblijne w dniach od 8 do 10 lutego 2013 r.

    „List do Filipian”

    Zakwaterowanie w domu rekolekcyjno-wypoczynkowym „Betania”

    w Bielsku-Białej (Wapienica) – 180 zł/osoba

    bądź w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym „Beskidzka Oaza” w Pisku koło

    Jabłonkowa (Republika Czeska) – 190 zł/osoba

    Kontakt: ks. Marek Uglorz – mju@escobb.com.pl; 660783510