Nowa książka

Przed dwoma tygodniami wydawnictwo ADAM MARSZAŁEK z Torunia wydało moją książkę, poświęconą grzechowi, pod tradycyjnym tytułem HAMARTIOLOGIA. Polecam. Zainteresowani mogą jej szukać w księgarni wydawnictwa, pytać o nią w księgarniach na terenie całego kraju albo kontaktować ze mną.

Spis treści

O. Wprowadzenie

1. Grzeszność człowieka

1.1. Grzech w Piśmie Świętym

1.1.1. Stary Testament

1.1.2. Terminologia

1.1.3. Grzech i kara

1.1.4. Odpuszczenie grzechów

1.2. Nowy Testament

1.2.1. Terminologia

1.2.2. Jezus

1.2.3. Paweł

1.2.4. Literatura Janowa

2. Grzech pierworodny

2.1. Uwagi ogólne

2.2. Przegląd poglądów na temat grzechu pierworodnego od czasów

biblijnych po wiek XVI

2.2.1. Optymistyczna antropologia Wschodu

2.2.1.1. Ojcowie apostolscy i apologeci

2.2.1.2. Ireneusz z Lyonu

2.2.1.3. Klemens Aleksandryjski

2.2.1.4. Orygenes

2.2.1.5. Atanazy

2.2.1.6. Grzegorz z Nazjansu

2.2.1.7. Grzegorz z Nyssy

2.2.1.8. Jan Chryzostom

2.2.2. Purytańsko-jurydyczny Zachód

2.2.2.1 Tertulian

2.2.2.2. Ambroży z Mediolanu

2.2.2.3. Pelagiusz

2.2.2.4. Augustyn

2.2.2.4.1. Ontologiczne dobro, zło brakiem dobra

2.2.2.4.2. Człowiek przed upadkiem

2.2.2.4.3. Człowiek po upadku

2.2.3. Średniowiecze o grzechu pierworodnym

2.2.3.1. Anzelm z Canterbury

2.2.3.2. Tomasz z Akwinu

2.3. Nauka o grzechu pierworodnym Lutra i w księgach wyznaniowych

Kościoła luterańskiego

2.3.1. Marcin Luter

2.3.2. Nauka o grzechu pierworodnym w księgach wyznaniowych

Kościoła luterańskiego

2.3.2.1. Wyznanie augsburskie

2.3.2.2. Obrona wyznania augsburskiego

2.3.2.3. Artykuły szmalkaldzkie

2.3.2.4. Formuła zgody

2.4. Nauka Soboru Trydenckiego o grzechu pierworodnym

2.5. Współczesne poglądy na temat grzechu pierworodnego

2.5.1. Filozoficzna krytyka grzechu pierworodnego

2.5.1.1. Immanuel Kant

2.5.1.2. Soren Kierkegaard

2.5.2. Współczesne poglądy teologów ewangelickich

2.5.2.1. Ernest Kinder

2.5.2.2. Karl Barth

2.5.2.3. Emil Brunner

2.5.2.4. Paul Althaus

2.5.2.5. Paul Tillich

2.5.2.6. Reinhold Niebuhr

2.5.2.7. Wolfhart Pannenberg

2.5.2.8. Paul Ricouer

3. Zamiast zakończenia. Grzeszność w perspektywie personalnej

Bibliografia (wybór)

Skróty biblijne