Epifanijne życzenia

Jezus urodził się na słomie w stajni dla zwierząt,
a umarł na belce krzyża, dlatego może nas ostrzegać:
„Obłudniku wyjmij wpierw belkę z własnego oka,
a potem zajmij się słomą w oku bliźniego”.

W Święto Epifanii życzę,
żeby belka nie zasłaniała nam widzenia!
Tylko interesujmy się słomą z betlejemskiej stajni,
zamiast w oczach naszych bliźnich.

Epifania „teraz”

Nie czekaj na jutro
ono może nigdy nie nadejść
przeżywaj dzień dzisiejszy
bo tylko on jest życia istotą.

W jego krótkim trwaniu
mieści się wszystko:
potencja egzystencji
błogosławieństwo wiary
odwaga działania
wyobraźnia tworzenia.

Dzień dzisiejszy napełń sobą
bo wczoraj jest tylko snem
a jutro wyłącznie pragnieniem.

Dobrze przeżyte „teraz”
z każdego minionego dnia
czyni sen szczęścia
a każde jutro napełnia nadzieją.

Przypatrz się więc dobrze
Bóg objawia ci „teraz”
żebyś nie żałował życia
a umierając nie płakał
że przeciekło ci przez palce.

Przyjmuj Boże „teraz”
i żyj szczęśliwie tym
co właśnie się dzieje.