Adwentowe rozpoczęcie (raz – poczęcie) – 2012

Przyjście Mesjasza jest tajemnicą udanego początku. Odtąd już nic nie musi zacząć się na nowo. To On przerwał zamknięty krąg zawsze tych samych rzeczy; To On, dokonując w Betlejem śmiałego wyłomu, radykalnie odnowił potencjał ludzkiej historii.

Słowo, które jest na początku i samo jest początkiem, stało się człowiekiem i zamieszkało pomiędzy nami, czyniąc prawdziwy początek. Ono roz – poczęło się jako człowiek, a co się prawdziwie raz – poczęło nie ma potrzeby drugi i trzeci, i … raz się poczynać. Swoim raz – poczęciem dało nam życia bez miary. Żyjąc z Nim, zaczynamy się prawdziwie. Raz – poczęci w Betlejem możemy być nieskończonym zasobem i nieprzebraną nowością dla siebie oraz pozostałych.

Życzę wszystkim, abyśmy nie tylko mieli pewność, że w adwencie raz – poczęliśmy się na zawsze, ale i nauczyli się doświadczać niewyczerpanej mocy i radości życia, które ma niepowtarzalny sens. Adwentowo od – rodzeni w Słowie nie będziemy mieli potrzeby kolejnego poczynania siebie bądź czegoś w życiu. A wtedy:

– już nigdy nie pomyślisz o mitycznym początku…

– już nigdy nie zatęsknisz za dzieciństwem…

– już nigdy nie będziesz szukał czaru minionych Świąt…

– ale już na zawsze zakochasz się w przyszłości, której nie znasz.

Roz – poczęcie

 

Rozpoczął, bo wypełnił się czas miłości,

w której umiłował aż do końca…

 

Rozpoczął, żeby nadać cel istnieniu,

w którym nie potrafisz znaleźć sensu…

 

Rozpoczął, Słowem kształtowanie życia,

abyś w Słowie odnalazł samego siebie.

 

Raz – pocznij  adwent

– z miłością

– w poczuciu sensu

– odnajdując siebie w sobie

 

Raz – pocznij adwent

– na dobre

– na zawsze

– na szczęście…